Vilkår

Vilkår for brug af SOLLOG.dk – ver 1.2
Væsenligt ændring i forhold til version 1.1 er ejerskabet er overgået til Noget Med IT IVS

SOLLOG.dk er et startup uden den store kapital, så der følger ikke et 40 siders dokument med vilkår og betingelser med som andre store websites. Samtidig er der heller ikke nogen garantier med.

Hovedpunkter omkring brugen af SOLLOG.dk

  • SOLLOG.dk er en “as if” tjeneste, dvs. at vi arbejder på at levere den bedst mulige tjeneste, men den tilbydes “som den er”.
  • SOLLOG.dk kan efter oprettelse benyttes som gratis tjeneste ved normalt brug
    • Se mere om muligheder for PRO mv. under priser
  • Hjemmesiden indsamler relevante oplysninger ved hjælp af fx cookies for at kunne levere data og optimere siden
  • Alle oplysninger opbevares efter alle kunstens regler og fx passwords krypteres
  • Alt indhold tilhører SOLLOG.dk og kredsen bag
  • Man har ret til egne data og disse kan udleveres efter nærmere aftale og ved dækning af omkostninger til udtræk af disse
  • SOLLOG.dk er drevet af Noget Med IT IVS og øvrige samarbejdspartnere
  • Al brug af SOLLOG.dk sker på eget ansvar

Ver. 1.2, den 1. februar 2017

Tidligere versioner

Se tidligere versioner af vilkår og noter til ændringer